matematykaszkolna.pl
prostokąt kuki: Prostokąt HOMF ma boki HO = 11, OM = 5. W trójkącie ABC punkt H jest punktem przecięcia wysokości, O jest środkiem okręgu opisanego, M jest środkiem BC, F jest spodkiem narysowanej wysokości od wierzchołka A. Oblicz długość BC.
2 maj 17:44