matematykaszkolna.pl
Dowód Macierze: Udowodnij, że jeśli A ∊ Mmxn oraz B,C ∊ Mnxk, to A(B+C) = AB + AC
2 maj 17:38
Stranger: Założenia: A ∊ Mm x n, B, C ∊ Mn x k. Teza: A(B+C) = AB + AC. Dowód: W dowodzie skorzystamy m.in. z definicji mnożenia macierzy (pow. mnożenie jest wykonalne) oraz dodawania macierzy. Załóżmy, że B = [bij], C = [cij] oraz A = [aei], gdzie aei, bij, cij ∊ R. Są to elementy macierzy B, C i A odpowiednio, gdzie: i = 1, 2, 3, ..., n j = 1, 2, 3, ..., k e = 1, 2, 3, ..., m Z dodawania macierzy, wiemy, że: A(B+C) = [aei]([bij] + [cij]) = [aei]([bij + cij]) Z mnożenia macierzy, wiemy, że: A(B+C) = [∑nj=1 aei(bij + cij)] = [∑nj=1 aeibij + aeicij] = = [∑nj=1 aeibij + ∑nj=1 aeicij] = = [∑nj=1 aeibij] + [∑nj=1 aeicij] = = [aei][bij] + [aei][cij] = = AB + AC
2 maj 18:54
Macierze: Dziękuję
3 maj 11:20