matematykaszkolna.pl
? PETRA: Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego iloczyn dwóch liczb ujemnych daje dodatni wynik. O ile w dodawaniu i odejmowaniu liczba ujemna jako dług wyjaśnia wyniki, to nie umiem zrozumieć czym byłby iloczyn (albo iloraz) dwóch długów i dlaczego jest on dodatni.
2 maj 13:23
wredulus_pospolitus: czy zgodzisz się, że −7 = (−1)*7
2 maj 13:39
Mila: Dalej : (−2)*(−7)=? (−2)*(−7+7)=0 korzystając z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania mamy: (−2)*(−7)+(−2)*7=(−2)*(−7)+(−14))=0⇒ (−2)*(−7)=14
2 maj 19:06