matematykaszkolna.pl
trójkąt Luis: Dany trójkąt ABC o bokach 15,20,25. Oblicz odległość między środkiem okręgu wpisanego a środkiem okręgu wpisanego w trójkąt o wierzchołkami w środkach boków trójkąta ABC.
2 maj 12:49
getin: rysunek Jest to trójkąt prostokątny, bo 152+202=252 a=15 b=20 c=25
 a+b−c 
r =

= 5
 2 
A(5;5) B − środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest w połowie przeciwprostokątnej B − środek LD, gdzie L(0;15) oraz D(20;0) zatem B(10; 7,5)
 55 
|AB| = (10−5)2+(7,5−5)2 = 25+6,25 = 31,25 =

 2 
2 maj 15:19
Eta: Z tw. Eulera d2=R2−2Rr ==========
 25 
w trójkącie prostokątnym : R=

, 2r=20+15−25=10
 2 
 55 
d=

 2 
==========
2 maj 15:47
Saizou : rysunek Tylko, że w zadaniu nie chodzi o okrąg opisany na trójkącie ABC a o okrąg wpisany w trójkąt o wierzchołkach położonych w połowie długości boków trójkąta ABC. d = 5 − 2,5 = 2,5
2 maj 16:03
getin: a rzeczywiście masz rację, nie doczytałem
2 maj 16:58
getin: ale swoją drogą to jest dziwna treść zadania, w sumie to nie wiadomo do końca co trzeba wyliczyć
2 maj 17:01