matematykaszkolna.pl
nierówność Zyta: Rozwiąż nierówność 𝑥2 − 16𝑥 + 64 + 𝑥 ≤ 7 + 𝑥2 + 6𝑥 + 9
2 maj 06:12
kerajs: |x−8|−|x+3| ≤ −x+7 Sugeruję narysować wykresy y=|x−8|−|x+3| i y= −x+7 i odczytać (lub przynajmniej zorientować się gdzie leżą) punkty ich przecięcia. x∊(−,−4> ∪ <−2, 18>
2 maj 08:07