matematykaszkolna.pl
szesciokat ju16: Podziel sześciokąt foremny na trzy części, z których możesz utworzyć trójkąt.
1 maj 19:31
kerajs: W sześciokącie foremnym ABCDEF przez G oznaczam środek AF. Przykładowe części trójkąta: trapez BCDE, trapez BEFG i trójkąt ABG
1 maj 22:52