matematykaszkolna.pl
funkcja Wikus:
 1 1 
Niech f(x)=1−a(log2a x)−x2, f(x)>0 gdy x∊(

,

), wyznacz zbiór wartości a.
 3 2 
1 maj 19:22
wredulus_pospolitus: zauważ, że:
 alogax x 
alog2ax −x2 =

=

 ax2 ax2 
1 maj 19:36
Wikus: a czemu alog2a x=x ?
2 maj 10:21