matematykaszkolna.pl
Zadanie z parametrem PATMAT16: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie 4x2−6mx+(2m+3)(m−3)=0 ma dwa rozwiązania rzeczywiste x1,x2, przy czym x1<x2, spełniające warunek (4x1−4x2−1)(4x1−4x2+1)<0 Doszedłem do tego momentu: 4m2+48m+144>0 /:4 m2+12m+36>0 (m+6)2>0 , m∊R−{−6} Jak to zrobić dalej?
1 maj 18:13
PATMAT16: Można wymnażając pewnie cos ze wzorami Vieta, ale pewnie jest na to szybszy sposób...
1 maj 18:26
Mila: 1) Δ=4(m+6)2 (m+6)2>0 dla m≠−6 wtedy:
 −b−Δ −b+Δ 
x1=

lub x2=

, x1<x2⇔x1−x2<0
 8 8 
 −b−Δ+b−Δ Δ 
x1−x2=

=

 8 4 
2)
 Δ Δ 
(4*(−

)−1)*(4*(−

)+1)<0
 4 4 
(−Δ−1)*(−Δ+1)<0⇔ Δ−1<0 4(m+6)2<1
 1 
(m+6)2<

 4 
 1 
|m+6|<

 2 
rozwiązuj dalej.
1 maj 19:34
PATMAT16: Dziękuję emotka
1 maj 20:01
Eta: Można i wzorami Viete'a
 b2 c Δ 
(x1−x2)2= (x1+x2)2−4x1*x2=

−4

=

 a2 a a2 
warunek zadania: 16(x1−x2)2−1<0 a2=16 i mamy: Δ−1<0 ...............
1 maj 20:13
PATMAT16:
1 maj 20:16