matematykaszkolna.pl
oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi ściany bocznej graniastosłup mmm: oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o przekątnej 8 i kącie 40, jaki tworzy przekątna z krawędzią ściany bocznej. Wynik podaj z dokładnością do 0.1
1 maj 17:47
wredulus_pospolitus: rysunek tablice funkcji trygonometrycznych będą Ci konieczne 8sinα = d 8cosα = h a2 = d −−−> a = do dzieła
1 maj 18:31