matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo yn: rysunek
 2 1 
O zdarzeniach A, B ⊂ Ω wiadomo, że 𝑃(𝐴) =

, 𝑃(𝐵 ′) =

, 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵′) =
 3 6 
 5 

. Oblicz 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵).
 12 
Kolorem czerwonym zaznaczyłam 𝑃(𝐵′), a kolorem zielonym 𝑃(𝐴'). Z rysunku zauważyłam, że: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 1 − 𝑃(𝐴′ ∪ 𝐵′)
 2 1 
𝑃(𝐴') = 1 −

=

 3 3 
 1 1 5 1 
𝑃(𝐴′ ∪ 𝐵′) = 𝑃(𝐴') + 𝑃(𝐵′) − 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵′) =

+


=

 3 6 12 12 
 1 11 
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 1 − 𝑃(𝐴′ ∪ 𝐵′) = 1 −

=

 12 12 
A odpowiedź to: 𝑁𝑖𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵). Czy ktoś mógłby wytłumaczyć co zrobiłam źle?
1 maj 15:55
getin: Nie sprawdziłaś czy spełniony jest warunek konieczny istnienia P(A∩B) czyli chociażby P(A) ≥ P(A∩B). Zbiór A musi mieć co najmniej tyle samo elementów niż część wspólna zbiorów A i B Tutaj to nie zachodzi więc stąd bierze się sprzeczność i brak rozwiązania
1 maj 16:36
yn: Rzeczywiście, dziękuję emotka
1 maj 17:05