matematykaszkolna.pl
Macierze. Stranger: Niech dana będzie nieosobliwa macierz A. Zakładamy, że sumy elementów we wszystkich jej wierszach są niezerowe, równe i wynoszą a. Wykazać, że tę własność posiada również macierz
 1 
A−1, z tym że sumy wynoszą

.
 a 
1 maj 14:48