matematykaszkolna.pl
trojkat alan: Pole trójkąta o bokach długości 27, 42, 215 jest równe
1 maj 13:57
Stranger: Hint: To jest trójkąt prostokątny.
1 maj 13:59
janek191: P = 0,5*27*42 = 414
2 maj 17:34