matematykaszkolna.pl
Jak to rozwiązać Kacper : Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej a liczba (a2 − 9)(a2 + 383a − 6800)(3a + 2) jest podzielna przez 4
1 maj 13:36
Stranger: Jeżeli "a" jest nieparzyste, to sytuacja jest jasna, bo: a2 − 9 = (a−3)(a+3) Liczby a−3 oraz a+3 są parzyste. Iloczyn liczb parzystych jest podzielny przez 4. Jeżeli "a" jest parzyste, to liczba 3a + 2 jest parzysta. Ponadto: a2 + 383a − 6800 = (a+400)(a−17) Liczba a + 400 jest parzysta. Cała liczba jest podzielna przez 4.
1 maj 13:51
Kacper : Dziękuje za pomoc
1 maj 14:03