matematykaszkolna.pl
Jak przekształcić tę funkcję? Zosia:
  x2 +4  
𝑓(𝑥) =

  2x −3  
1 maj 12:55
ite: to zależy od tego, w jakim celu chcesz ją przekształcić
1 maj 13:12
Zosia: Do postaci kanonicznej
1 maj 13:30
Stranger: Myślę, że mylisz te funkcję z funkcją homograficzną, którą z reguły sprowadza się do takiej postaci. To nie jest funkcja homograficzna, zatem postaci kanonicznej nie ma − dla uproszczenia możesz podzielić pisemnie wielomiany.
1 maj 13:57