matematykaszkolna.pl
Przedziały Algorytm: rysunek
 x2+3 
Wyznacz maksymalne przedziały w których funkcja f(x) =

rośnie
 x−2 
Obliczyłem pochodną. Mam dziedzinę x ∊ R \ {2} Gdzie x1 = 2−7 i x2 = 2+7 Później napisałem, że f(x) ↗ dla x ∊ (−;2−7)∪(2+7;+) Lecz w odpowiedzi jest, że f(x) ↗ dla x ∊ (−;2−7> ∪ <2+7;+), czemu?
1 maj 11:26
getin: Obstawiam że chodzi o to że te przedziały miały być maksymalne, czyli żeby zawierały możliwie najwięcej liczb a nawiasy < i > sprawiają że liczba będąca krańcem przedziału, należy do przedziału, w odróżnieniu od nawiasów ( i )
1 maj 12:30
Algorytm: Aha, racja. Zobaczyłem, że maksymalne przedziały to łącznie z krańcami przedziałów.
1 maj 12:35