matematykaszkolna.pl
trygonometria Freak: udowodnij, że: sin2αcosα−cos2αsin3α= −cos4αsinα
30 kwi 14:24
wredulus_pospolitus: wykorzystajmy wzory na sina + sinb
 1 
sin2acosa =

[ sin3a + sina]
 2 
 1 
cos2asin3a = sin3a*cos(−2a) =

[ sina + sin5a]
 2 
 1 
cos4asina = sina*cos(−4a) =

[ sin(−3a) + sin5a]
 2 
wstaw do równania i przekształcaj aby z L przejść do P
30 kwi 14:33