matematykaszkolna.pl
Trójkąt Pascala PATMAT16: Jak rozwiązać to zadanie trójkątem Pascala? Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego (x2+y3)4 do postaci: ax4+bx3y+cx2y2+dxy3+ey4
30 kwi 00:17
PATMAT16: Prosiłbym w miarę możliwosci o wytłumaczenie. Wiem, że ten trójkąt ma wyglądać tak. Rozumiem działania na liczbach, ale nie rozumiem ich zapisu (Dlaczego jedynki, skąd się bierze dwójka , potem dwie trójki i 4 6 4.Wynikiem jest 36 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1
30 kwi 00:21
30 kwi 00:24
Saizou : rysunek Te liczby to sumy sąsiadujących liczb np. (zobacz rysunek). Liczby stojące w n−tym wierszu to kolejne współczynniki dwumianu Newtona rozwinięcia (a+b)n, np. (a+b)3 = 1*a3+3*a2b+3*ab2+1*b3. Ze wzoru dwumianowego Newtona mamy
 
nawias
3
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
3
nawias
 
(a+b)3 =
*a3b0 +
*a2*b1 +
*a1*b2 +
a0*b3
     
Jak można zauważyć, trójkąt Pascala posłużył do wyliczenia symbolów Newtona. U Ciebie w zadaniu są jeszcze współczynniki stojąca przy x oraz y, które należy podnosić do odpowiednich potęg. (2x+3y)4 = 1*(2x)4 + 4*(2x)3*3y + 6*(2x)2*(3y)2 + 4*2x*(3y)3 + 1*(3y)4
30 kwi 09:30
PATMAT16: Dobrze, już rozumiem jak to działa, tylko skąd mam wiedzieć potęga którego stopnia przy czym stoi? Nie mówię tutaj o (2x)4 , bo na krańcu to oczywiste, że do potęgi czwartej. Co z 4*(2x)3*(3y)? Da się odczytać jakoś tę potęgę, że to będzie akurat trzeci stopień z tego trójkąta?
30 kwi 09:55
Saizou : rysunek Potęgi maleją lub rosną. (x+y)4 = x4y0 + 4x3y1 + 6x2y2 + 4x1y3 + x0y4 zauważ też, że suma potęg jest zawsze równa 4 4+0 = 4 3+1 = 4 2+2 = 4 1+3 = 4 0+4 = 4
30 kwi 10:03
PATMAT16: Dziękuję bardzo! emotka
30 kwi 10:09