matematykaszkolna.pl
Planimetria Sinusik: W trójkącie równobocznym ABC na boku AB zaznaczono punkt D w taki sposób, że AD : DB = 1: 3 . Wyznacz sinus kąta BCD.
29 kwi 23:04
Eta: rysunek
 1 
P(DBC)=

*3a*4a*sin60o= 3a23
 2 
 1 
P(DBC)=

*e*4a*sinα
 2 
e= 12a2+a2 = a13 Porównaj pola i wyznacz sinα=.........
29 kwi 23:23
xyz: rysunek z tw. cosinusow: 1) y2 = (4x)2 + (3x)2 − 2*4x*3x*cos(60) = 13x2 2) (3x)2 = (4x)2 + y2 − 2*4x*y*cos(α) 9x2 = 16x2 + 13x2 − 2*4x*x13*cos(α) 20x2 = 8x213cosα
20 

= 13cos(α)
8 
 20 
cos(α) =

 813 
sin(α) = 1−cos2α = ...
29 kwi 23:39
Eta: rysunek To jeszcze taki sposób: Z własności ΔDBE "ekierkowego" o kątach ostrych 30,60o e=25a2+27a2= a52= 2a13
 3a3 
sinα=

 2a13 
 239 
sinα=

 26 
============
30 kwi 00:21
Eta:
 339 
sinα=

 26 
30 kwi 00:25