matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Narysuj wykres f(x) = [x] − x dla x ∊ <−4; 4 > g(x) = [x] = x f(x) =x − x dla x ∊ <−4; 4 > czy wykresem będą punkty leżące na osi OX od x ∊ <−4; 4 >
29 kwi 21:26
wredulus_pospolitus: heee
29 kwi 21:28