matematykaszkolna.pl
Stereometria Algorytm: Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego przekątna podstawy ma długość a, a kąt pomiędzy krawędzią podstawy, a krawędzią boczną ma miarę α. Zrobiłem zadanie, lecz po sprawdzeniu mam wyznaczone źle wysokość ostrosłupa. W ksiażce mam
 atg2α−1 
odpowiedź jako prawidłową H =

. Ja mam H =
 22 
 a2−2a2cos2α 

. Co zrobiłem źle?
 8cos2α 
29 kwi 18:51
: nic
29 kwi 20:41
Mila: rysunek |AC|=a a=b2
 a 
b=

 2 
 b 
|OE|=

}
 2 
1) W ΔSCE:
 h 
tgα=

 0.5b 
 a 
h=

*tgα
 22 
W ΔSOE: h2=H2+|OE|2
 a a 
(

*tgα)2=H2+(

)2
 22 22 
 a2*(tg2α−1) 
H2=

 8 
 atg2α−1 
H=

 22 
==========
29 kwi 21:44