matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo PATMAT16: Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek−od jednego do sześciu oczek.Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Wiem, że da się wypisać wszystkie przypadki, ale chciałbym to rozwiązać kombinatorycznie.
29 kwi 15:01
Mila: |Ω|=62 A− co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami A'− ani raz nie wypadnie ścianka z pięcioma oczkami |A'|=5*5
 25 
P(A)=1−P(A')=1−

=...
 36 
II sposób schemat Bernoulliego
29 kwi 16:14
ite: Policz to ze zdarzenia przeciwnego.
29 kwi 16:15
PATMAT16: Dziękuję emotka
29 kwi 19:25
Saizou : Wprost będzie tak
 
nawias
2
nawias
nawias
1
nawias
 
a) dokładnie 1 raz wypadło 5 oczek →
*1*5 = 10
  
b) dokładnie 2 razy wypadło 5 oczek →1*1= 1 |A| = 10+1=11
 11 
P(A) =

 36 
29 kwi 21:12