matematykaszkolna.pl
Stosunek pola trójkąta równoramiennego do pola koła na nim opisanego Matma: W trójkącie równoramiennym kąt wewnętrzny przy podstawie jest równy α. Oblicz stosunek pola trójkąta do pola koła na nim opisanego. Zrobiłam to tak Pt/Pk = 1/2ah/πR2 2R = a/sinα R = α/2sinα sinα = h/a h = a*sinα Pt/pk = 1/2a2*sinα / πa2/2sinα = sin2α/π Czy to jest dobrze obliczone? Niestety nie mam odpowiedzi
28 kwi 23:07
Eta: W karcie wzorów istnieje wzór: ( możesz go łatwo wyprowadzić) PΔ= 2R2*sinα*sinβ*sinγ dla trójkąta w tym zad. PΔ =2R2*sinα*sinα*sin(180o−2α) = 2R2sin2α*sin(2α)
PΔ 2sin2α*sin(2α) 

=

Pk π 
28 kwi 23:30
Matma: Dziękuję
29 kwi 00:13
Matma: Gdzie w moim rozwiązaniu zrobiłam błąd? Czy byłoby możliwe wyprowadzenie stosunku z tamtego wzoru?
29 kwi 00:19