matematykaszkolna.pl
Równanie 6 - |3x| = 3m ma dwa różne rozwiązania Matma: Równanie 6 − |3x| = 3m ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału <−1; 1> dla jakiego m?
28 kwi 22:06
wredulus_pospolitus: |3x| = 3(2−m) 3|x| = 3(2−m) |x| = 2−m a więc: 0 < 2−m ≤ 1 stąd m w jakim będzie przedziale
28 kwi 22:29
Matma: m∊<1,2) Dzięki emotka
28 kwi 22:48