matematykaszkolna.pl
wyznaczyć całkę ogólną równania yy''-2(y')^2-y^2=0 Alek: Wyznaczyć całkę ogólną równania xy''−(x+1)y'+y=0 wiedząc, że y=ex jest jego całką szczególną.
28 kwi 14:19