matematykaszkolna.pl
Zbieżność szeregu liczbowego Zaszeregowane: Zbadaj zbieżność szeregu liczbowego
 (2n)! 
1)∑

 (n!)2*en 
 π 
2)∑n=2 n*tg(

)
 2n 
28 kwi 12:39
Zacałkowane: emotka
28 kwi 22:54
chichi:
 (2n)! 
an =

 (n!)2en 
 (2n+2)! (2n+1)(2n+2)(2n)! 
an+1 =

=

 [(n+1)!]2en+1 (n+1)2(n!)2ene 
an+1 (2n+1)(2n+2)(2n)! (n!)2en 

=

*

=
an (n+1)2(n!)2ene (2n)! 
 (2n+1)(2n+2) 2(2n+1)(n+1) 4n+2 4 
=

=

=


< 1
 (n+1)2e (n+1)2e en+e e 
∑an − jest zbieżny na mocy kryterium d'Alemberta
28 kwi 23:56
chichi:
4 

> 1 − zatem ∑an oczywiście rozbieżny, przepraszam to zmęczenie...
e 
29 kwi 00:36
Adamm: Ten drugi jest równoważny ∑ n/2n który jest oczywiście zbieżny
29 kwi 09:34
Mariusz: Równoważny ? Czy raczej wyjściowy szereg można porównać z tym co podałeś
29 kwi 12:55
Zacałkowane: Dziękuję za pomoc emotka
30 kwi 16:42