matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Algorytm: Punkty A = (−4;1), B=(4;7) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC| =|BC|.Pole tego trójkata jest równe 60. Oblicz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie ABC. Rozważ wszystkie możliwe przypadki. Obliczyłem: |AB| = 10, h = 12,
 3 
równanie prostej AB: y=

x + 4,
 4 
 4 
równanie prostej prostopadłej do AB: y = −

x + 4
 3 
środek AB = (0;4) obliczyłem |AC| z pitagorasa |AC|=|BC|=13
 169 
Również R =

 24 
Teraz nie wiem, jak mogę obliczyć punkt C i współrzędne tego okręgu?
28 kwi 00:54
michał:
 4 
C=(x, −

x+4)
 3 
AB : 3x−4y+16=0 Z odległości d punktu C od prostej AB d=12 obliczysz współrzędne punktu C
 
 16 
|3x−

x−16+16|
 3 
 

=12
 5 
28 kwi 02:05
Algorytm: Dzięki wielkie!
28 kwi 02:16