matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Edward : Prosta l , na której leży punkt P = ( ) 8, 2 , tworzy z dodatnimi półosiami układu współrzędnych trójkąt prostokątny o polu równym 36. Wyznacz równanie prostej l .
27 kwi 16:23
PATMAT16: Ja bym to zrobił tak: Prosta przechodząca przez punkt P(8;2) wyraża się równaniem: y=a(x−x0)+b y=a(x−8)+2 Wyznaczamy punkt przecięcia z osią: a) OX b) OY 0=ax−8a+2 y=a(0−8)+2 Wyznaczamy x: y=−8a+2 −ax=−8a+2 /:(−a)
 2 
x=8−

 a 
Wzór na pole trójkąta:
 b*h b*h 2 
P=

⇒ 36=

, gdzie b=x=8−

h=y=−8a+2}
 2 2 a 
Wystarczy teraz podstawić do wzoru i obliczamy:
b*h 

=36 /*2
2 
b*h=72
 2 
(8−

)(−8a+2)=72
 a 
 4 
−64a+16+16−

=72
 a 
 4 
−64a+32−

=72 /*a
 a 
−64a2+32a−4=72a −64a2−40a−4=0 /:(−4) 16a2−10a+1=0 Δ=(−10)2−4*16=100−64=36 / Δ=6
 10−6 4 1 
a1=

=

=

 2*16 32 8 
 10+6 16 1 
a2=

=

=

 32 32 2 
Będą dwie takie proste:
 1 
y=

x+2
 8 
 1 
y=

x+2
 2 
27 kwi 16:58
PATMAT16: Tam jest +10a. Wtedy
 1 
a1=−

 8 
 1 
a2=−

 2 
27 kwi 17:08
PATMAT16: Przecięcie z osią OY to: b=y=−8a+2
 1 
b1=−8*(−

)+2=1+2=3
 8 
 1 
b2=−8*(−

)+2=4+2=6
 2 
Zatem:
 1 
y1=−

+3
 8 
 1 
y2=−

+6
 2 
emotka
27 kwi 17:14
Eta: rysunek Z równania odcinkowego prostej
 x y 
k:

+

=1 2S=ab = 72 i P=(8,2) ∊k
 a b 
===========
 8 2 

+

=1 /*ab ⇒ 4b+a=36 i ab=72
 a b 
(36−4b)*b=72 / :4 ⇒ b2−9b+18=0 to (b−6)(b−3)=0 b=6 v b=3 to a= 12 v a=24 w postaci odcinkowej
 x y x y 
k:

+

=1 lub k:

+

=1
 12 6 24 3 
==========================
 b 
w postaci kierunkowej: k: y= −

x +b
 a 
============
 1 1 
k: y= −

x +6 lub k : y= −

x+3
 2 8 
============================
27 kwi 22:41
Eta: rysunek
27 kwi 22:48