matematykaszkolna.pl
Czworościan xyz: W czworościanie trzy krawędzie wychodzące z tego samego wierzchołka są parami prostopadłe i mają jednakową długość, równą √2. Oblicz odległość tego wierzchołka od przeciwległej ściany czworościanu.
27 kwi 14:55
Mila: rysunek b=2, a=b2=2
 1 1 2 
V=

*(

*2*2)*2=

 3 2 3 
lub
 1 a23 3 
V=

*

*H=H*

 3 4 3 
 6 
H=

− odległość S od ABC
 3 
27 kwi 15:33
Eta: rysunek 2 sposób ΔBCD równoboczny o boku a=2 to |ED|=h=3 W ΔAED : |AD|=2, |AE|=1 i |ED|=3
 2*1 
to d=

 3 
 6 
d=

 3 
========
28 kwi 00:22