matematykaszkolna.pl
Pokazać, że ogół kombinacji liniowych funkcji sin t, cos t, 0≤t <2π, tworzy prze Giant: Pokazać, że ogół kombinacji liniowych funkcji sin t, cos t, 0≤t <2π, tworzy przestrzeń wektorową nad ciałem liczb rzeczywistych. Wykazać, że operatorróżniczkowaniad2/dt2(druga pochodna) jest operatorem liniowym w tej przestrzeni. Znaleźć macierz tego operatora, przyjmując za wektory bazowe funkcje sin t, cos t. Jest w stanie pomóc ktoś z tym zadaniem ?
27 kwi 10:50
xd: pozdrawiam uj
8 maj 21:08