matematykaszkolna.pl
Jak to udowodnić? kuba: Pokaż, że jeżeli w trójkącie równobocznym o boku 4 umieścimy 5 punktów, to zawsze co najmniej 2 z nich będą odległe od siebie o nie więcej niż 2.
12 kwi 23:29
kerajs: Podziel trójkąt na 4 trójkąty równoboczne o boku 2. Siłą rzeczy co najmniej dwa z 5 punktów będą należeć do jednego ''małego'' trójkąta.
13 kwi 07:12