matematykaszkolna.pl
ciało o ciężarze 100N KRaciarz: Ciało o ciężarze 100 N porusza się pod wpływem zmiennej siłyF= p(q−t), gdzie p=100N/s, q=1s. Po jakim czasie ciało zatrzyma się, jeżeli w chwili t=0 prędkość jego wynosiła v0= 0.2 m/s, a siła miała kierunek prędkości. Jaką drogę przebędzie ciało do chwili zatrzymania się ?
12 kwi 18:18
12 kwi 18:20