matematykaszkolna.pl
wyliczenie współrzędnych punkty Algorytm: rysunekJak mogę obliczyć współrzędne punktu C, wiedząc, że |AB| = 8, |AD| = 712, |DC| = 1852 i mając równanie prostej CD −> y= 56x + 54 Nie wiem kompletnie, jak można obliczyć współrzędne tego punktu.
11 kwi 22:53
wredulus_pospolitus: To jest tyle co jest dane w zadaniu Nie znasz współrzędnych żadnego z punktów A,B,C
11 kwi 23:11
Algorytm: A, znaczy znam, poza C A(2,8) B(7,2) C ustaliłem, że jego punkty są (x, 56x+ 54) tylko nie mam pojęcia co mogę zrobić dalej?
11 kwi 23:16
Algorytm: A sam trójkąt jest równoramienny
11 kwi 23:16
Algorytm: Trójkąt (ABC)
11 kwi 23:17
wredulus_pospolitus: no to jak znasz punkty A i B to: 1) wyznaczasz wzór prostej przechodzącej przez punkty A i B (nie jest powiedziane, że AB ⊥ CD ) 2) wyznaczasz punkt D, jako punkt przecięcia się tych dwóch prostych 3) wyznaczasz punkt C leżący na danej prostej, odległy o daną wartość od punktu C
11 kwi 23:24
wredulus_pospolitus: A skąd wiesz, że trójkąt ABC jest równoramienny
11 kwi 23:25
Algorytm: A nie mogłem stwierdzić, że AB ⊥ CD z powodu, że mamy trójkąt równoramienny i wtedy wysokość prowadzona z wierzchołka C pada na podstawe AB pod kątem prostym?
11 kwi 23:25
Algorytm: A właśnie, |AB| jest podstawą tego trójkąta
11 kwi 23:26
Algorytm: Znaczy jest podane w książce
11 kwi 23:26
Algorytm: "Dany jest trójkąt równoramienny ABC o pdstawie AB i ramionach długości 8. Znając współrzędne pkt A(2,8) oraz B(7,2) oblicz współrzędne pkt C, który leży na pierwszej połowie układu współrzędnych"
11 kwi 23:27
wredulus_pospolitus: rysunek Tu też masz trójkąt równoramienny ... tyle że CD nie jest wysokością tegoż trójkąta (gdzie jest podane że jest jej wysokością i gdzie jest podane, że punkty ABC tworzą trójkąt równoramienny )
11 kwi 23:27
Algorytm: Sorry, że nie podałem treściemotka
11 kwi 23:27
wredulus_pospolitus: To tak trudno podać PEŁNĄ treść zadania No to |AB| 8 patrz treść zadania (AB to podstawa ... a ramiona mają długość 8 )
11 kwi 23:28
Algorytm: Ale punkt D u mnie to środek punktów AB
11 kwi 23:28
Algorytm: Aha, tak sorry, źle zobaczyłememotka
11 kwi 23:29
wredulus_pospolitus: No to: 1) wzór okręgu o środku w punkcie A i promieniu r = 8 2) wzór okręgu o środku w punkcie B i promieniu r = 8 3) wyznaczasz punkty (dwa) przecięcia się tych okręgów 4) sprawdzasz który z tych punktów C1 czy też C2 leży w pierwszej połowie układu współrzędnych (czyli x>0, y>0) Koooniec
11 kwi 23:30
Algorytm: No dobra, ale jak mogę obliczyć współrzędne pkt C? Mam wzór prostej AB, czyli y = −65x + 525
11 kwi 23:30
Algorytm: Ahaaaaaaaaaaaaaaa, dzięki wielkie. To wtedy obliczenie prostej DC było nie potrzebne?
11 kwi 23:32
Algorytm: Bo właśnie w odpowiedziach jest dobrze jak u mnie, tylko że ostatni pkt z tym obliczeniem C nie mam
11 kwi 23:32
wredulus_pospolitus: jest zbyteczne emotka Oczywiście można, ale tam będzie trzeba więcej obliczeń wykonać i możesz się po drodze zaciukać w pierwiastkach
11 kwi 23:34
Algorytm: a jaki był inny sposób jeszcze?
11 kwi 23:34
Algorytm: znaczy jest* xd, sorry, za dużo tej matmy xd
11 kwi 23:35
wredulus_pospolitus: Inny 1) wyznaczasz współczynnik kierunkowy prostej AB (cała prosta jest zbyteczna) −−−> czyli:
 2−8 

= −6/5
 7−2 
 7+2 2+8 
2) wyznaczasz środek odcinka AB −−−> (

;

) = (4.5 ; 5)
 2 2 
3) wyznaczasz prostopadłą do AB przechodzącą przez punkt D(4.5 ; 5) I teraz, np.: 4) wyznaczasz |AD| 5) wyznaczasz |CD| korzystając z tw. Pitagorasa 6) wracasz do równania prostej ... wyznaczasz punkt C odległy od D o wyznaczoną odległość
11 kwi 23:38
Algorytm: Właśnie ja te wszystkie punkty mam zrobione poza 6 od samego początku XD
11 kwi 23:40
Algorytm: A czy mógłbyś opisać bardziej w szczegółach 6 punkt?
11 kwi 23:41
Algorytm: bardziej szczegółowo*
11 kwi 23:42
wredulus_pospolitus: możesz na przykład: 6.1) Napisać wzór okręgu o środku w D i promieniu równym |CD|. 6.2) Przecięcie się tego okręgu z prostą CD daje Ci punkty C1 i C2
11 kwi 23:43
Algorytm: Aha, dzięki wielkie, właśnie o to mi i chodziło xd
11 kwi 23:49
Algorytm: Czyli mogę obliczyć punkt Cy, że Dy + promień okręgu D?
11 kwi 23:52
Algorytm: A wtedy już znając Cy podstawiam do wzoru prostej DC? I wtedy Dy = 56Dx + 54?
11 kwi 23:54
wredulus_pospolitus: Cy = Dy + r a w życiu
11 kwi 23:55
Algorytm: Ah szkodaemotka
11 kwi 23:58
Algorytm: A czy da się to zrobić algebraicznie, a nie za pomocą rysunku? Bo |DC| wychodzi mi 1852 xd
11 kwi 23:59
chichi: A czy sposób z 23:38 nie jest algebraiczny?
12 kwi 00:08
I'm back: Cholera... Podałem chyba Najprostrzy algebraiczny sposób, a Ty nie dość że z Gdańska do Sopotu przez Kraków chcesz jechać, to jeszcze narzekasz ze za dużo paliwa spalisz.
12 kwi 00:18
Mila: Algorytm podaj całą treść zadania, bo z Twoich dopisków to tylko jest mętlik .
12 kwi 16:56
Pr713: Też się z tym zgodzę.
12 kwi 22:15
Mila: rysunek "Dany jest trójkąt równoramienny ABC o podstawie AB i ramionach długości 8. Znając współrzędne pkt A(2,8) oraz B(7,2) oblicz współrzędne pkt C, który leży na pierwszej połowie układu współrzędnych" 1) Symetralna AB: (x−2)2+(y−8)2=((x−7)2+(y−2)2
 5 5 
s: y=

x+

 6 4 
2) Okrąg ośrodku B i promieniu r=8 (x−7)2+(y−2)2=64 C− Punkt przecięcia tego okręgu i symetralnej AB
 5 5 
(x−7)2+(

x+

−2)2=64
 6 4 
licz dalej sam. Czy dobrze przepisałeś dane w zadaniu? Nieprzyjazne rachunki.
12 kwi 22:24