matematykaszkolna.pl
Dowód geometryczny Vateusz: Ramię AD trapezu ABCD (w którym AB II CD) przedłużono do punktu. E takiego, że AE = 3 · AD. Punkt M leży na podstawie AB oraz MB = 4 · AM. odcinek ME przecina przekątną BD w punkcie P . Udowodnij że |PB| = 6 |PD| Przeprowadzam dowód następująco : |PB| / |DB| = 4/5 |PB| + |PD| = |DB| |PB| / |PB|+|PD| = 4/5 5|PB| = 4|PB| + 4|PD| 4|PD| = |PB| A ma wyjść, że równa się 6 zamiast 4 Będę wdzięczny za pomoc
11 kwi 16:47
I'm back: Błąd już w pierwszej linijce dowodu.
 6 
|PB| =

|DB|
 7 
11 kwi 17:03
I'm back: A sorki − − − to masz udowodnić
11 kwi 17:04
I'm back: No to w takim razie − skąd pierwsza linijka
11 kwi 17:05
Vateusz: Dlaczego ? Z czego to wynika ?
11 kwi 17:05
Vateusz: Pierwsza linijka faktycznie jest źle teraz zauważyłem. Myślałem, że DBA i PBM są podobne, ale teraz widzę że jednak nie.
11 kwi 17:06
Mila: rysunek Skorzystaj z tw. Menelausa. ΔABD przecięto prostą EM.
BM AE DP 

*

*

=1⇔
MA DA PB 
4a 3x DP 

*

*

=1
a 2x PB 
4 3 DP 

*

*

=1⇔
1 2 PB 
DP 1 

=

PB 6 
|PB|=6|PD| cnw
11 kwi 18:48
Eta: rysunek ΔAME ∼ΔDFE z cechy (kkk) w skali s=3/2 to |DF|= 2a
 12a 
i ΔMBP ∼ ΔDFP z cechy (kkk) w skali k=

=6
 2a 
 w 
to

=k=6
 u 
|PB|=6|PD| c.n.w. i po ptokach emotka
11 kwi 19:57