matematykaszkolna.pl
Dowód Algorytm: Wykaż, że jeśli ab + 2 = −1ab, to ab = −1 pytanie czy mogę zrobić to w taki sposób? ab + 2 = −1ab | * ab (ab)2 + 2ab − 1 = 0 Δab = 4 − 4 * 1 * 1 = 0 ab0 = −22 = −1 ⇒ ab = −1 W odpowiedzi widziałem inaczej zrobiony ten dowód, ale jest ciekaw, czy tak również mogę?
11 kwi 00:59
Algorytm: a jednak nie ważne
11 kwi 01:01
chichi: No można, ale bez delty: (ab)2 + 2ab + 1 = 0 ⇔ (ab + 1)2 = 0 ⇔ ab + 1 = 0 ⇔ ab = −1
11 kwi 01:23