matematykaszkolna.pl
rachunek różniczkowy nutella:
 x a2 b2 10 
Niech f(x)=

, oraz f(a)=f(b), a<1<b, wykaż ze

+

>

.
 ex a−1 b−1 3 
10 kwi 14:56