matematykaszkolna.pl
nierówność wikus: Niech a,b,c∊R oraz (a2+b2)(b2+c2)(c2+a2)=1, uzasadnij że (a−b)2(b−c)2(c−a)2 ≤2
10 kwi 11:31
jc: 2(a2+b2)(b2+c2)(c2+a2)−(a−b)2(b−c)2(c−a)2 = (ab2+ba2+bc2+cb2+ca2+ac2−2abc)2 ≥ 0 Równość mamy np. dla b=−a, c=0.
10 kwi 13:22