matematykaszkolna.pl
Wyznacz funkcje górnej granicy całkowania dla: watchmeburn: f(x)= 1 dla 0≤x≤1 dla x∊[0;2] 2x−2 dla 1≤x≤2
7 kwi 14:51
janek191: rysunek Czy treść zadania jest dokładnie przepisana? emotka
7 kwi 16:06
watchmeburn: powinno być f(x)= 1 dla 0≤x≤1 2x−2 dla 1< x≤2
7 kwi 16:23