matematykaszkolna.pl
równanko z parametrem mister masmix: Dla jakiego parametru rozwiązaniem równania (a−1)x +5 = x+ 0,75 jest zbiór liczb ujemnych? Jak to zrobić? Jakie dać warunki i rozwiązać? Wszystko na jedną stronę i mniejsze od zera?
7 kwi 11:43
chichi: Dla a = 1 mamy: 5 = x + 0.75 ⇔ x = 4.25 − odpada Przekształćmy: (a − 1)x + 5 = x + 0.75 ⇔ (a − 1)x − x = −4.25 ⇔ (a − 2)x = −4.25 Aby rozwiązanie było ujemne, to współczynnik przy 'x' musi być dodatni, aby nie dzielić przez minus, bo wówczas z prawej strony pojawiłaby się liczba dodatnia, zatem: a − 2 > 0 ⇔ a > 2
7 kwi 11:56
mister masmix: O, dzięki wielkie! Dziwne zadanie... trzeba trochę za bardzo się domyślać przy tym ostatnim... Da się to zrobić inaczej?
7 kwi 13:13