matematykaszkolna.pl
Wzory Viete'a wyprowadzenie Algorytm: Jak wyprowadzić |x1| + | x2| na wzory Viete'a? Czy można wytłumaczyć szczegołnie dlaczego jest −2|x1x2|?
6 kwi 23:16
Algorytm: Znaczy +2|x1x2|*
6 kwi 23:18
123: ze wzoru a2+b2= (a+b)2−2ab
6 kwi 23:23
Algorytm: Ale no ja wiem, że |x1| to x12 i |x2| to x22 i że później jest x12 + x22 i później mamy (x1+x2)2 − 2x1x2. ALE poza tym, co ja napisałem musi dodatkowo jeszcze być + 2|x1*x2|. Dlaczego?
6 kwi 23:40
123: |x1|+|x2| = s >0 x12+x22+2|x1|*|x2| = (x1+x2)2−2x1*x2+2|x1*x2|
7 kwi 00:12
Algorytm: Ale czym jest to "s > 0"? I jak się pojawiło 2|x1x2|
7 kwi 02:24
Algorytm: ?
7 kwi 18:16
ite: Masz obliczyć sumę |x1| + |x2|, wykorzystując wzory Viete'a. Najłatwiej zacząć od obliczenia: (|x1| + |x2|)2 = |x1|2 + 2|x1|*|x2| + |x2|2 // korzystam ze wzorów skróconego mnożenia ponieważ |x1|2 = x12 mogę zapisać |x1|2 + 2|x1|*|x2| + |x2|2 = x12 + 2|x1|*|x2| + x22 = x12 + x22 + 2|x1|*|x2| skoro x12 + x22 = (x1 + x2)2 − 2x1*x2 więc x12 + x22 + 2|x1|*|x2| = (x1 + x2)2 − 2x1*x2 + 2|x1*x2|
7 kwi 18:34
xxx: |x1| + |x2| = (ba)2 − 2ca + 2|ca|
7 kwi 20:02
Algorytm: @ite , okej rozumiem, że możemy to spotęgować, ale dlaczego nie mogę od razu potraktować |x1| jako x21 i tak samo z |x2| i później dać ich pod jeden pierwiastek i skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia? dlaczego +2|x1x2| jest obowiązkowe?
7 kwi 20:52
ite: rysunek "dlaczego nie mogę od razu potraktować |x1| jako x12 i tak samo z |x2| i później dać ich pod jeden pierwiastek" Otrzymasz coś takiego jak na rysunku i nie będzie jak sensownie skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia.
7 kwi 22:33
Algorytm: Niestety nadal nie rozumiememotka Skąd jest ten drugi pierwiastek? Czy |x1|+|x2| nie jest to same co x12 + x22 ?
7 kwi 23:57
Eta: |x1|+|x2| = t >0 podnosimy obustronnie do kwadratu |x1|2+2|x1|*|x2|+|x2|2 = t2 i |x1|2+|x2|2=x12+x22 x12+x22 +2|x1*x2|=t2 (x1+x2)2−2x1*x2+2|x1*x2|=t2 to |x1|+|x2|= t=(x1+x2)2−2x1*x2+2|x1*x2| = (ba)2ca+2*|ca| czy teraz już jasne ?
8 kwi 00:33
Eta: Czy taka równość zachodzi ? a2+b2 = a2+b2 −− nie zachodzi ! a Ty piszesz,że |x1|+|x2|= x12+x22 −−−− nonsens ! nie zachodzi! jak wyżej to tak jakbyś liczył ,że : 36+25= 6+5 ?
8 kwi 00:39
Eta: To ja się opisałam a ten "zwinął " się i ..........
8 kwi 00:45