matematykaszkolna.pl
ciagi barbarra: Trzy liczby ( x , 8 , y ) tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 24.jeżeli do pierwszej z nich dodamy 1 do drugiej 2 a do trzeciej 35, to otrzymamy ciąg geometryczny . Wyznacz liczby x i y Gdzie zrobiłam błąd x+y+8=24 stąd x=16−y ciag geometryczny 17−y,10,y+35 100=(17−y)(y+35) −y2−18y+425=0 Δ=2024
6 kwi 21:05
kerajs: Raczej: −y2−18y+495=0 Δ=2304
6 kwi 21:21
barbarra: Dziękuje.
6 kwi 21:39