matematykaszkolna.pl
równanie okręgu anonim123: wyznacz równanie okręgu wpisanego w trójkąt o bokach zawartych w prostych x=4, 3x−4y+36=0, 4x+3y+23=0
6 kwi 12:30
kotek: o: (x+1)2+(y−2)2=25 ================
6 kwi 13:25
anonim123: A można prosić o rozwiązanie?
6 kwi 13:34
chichi: Jakie są dwie ostatnie proste względem siebie?
6 kwi 13:37
kotek:
6 kwi 13:40
chichi: No to zadanie już praktycznie rozwiązane, może autorka w końcu się wysili? Całe życie gotowce...
6 kwi 13:41
janek191: rysunek
6 kwi 15:54
anonim123: Dziękuję emotka
6 kwi 17:49
Mariusz: anonim masz trzy równania prostych Pamiętasz konstrukcję dwusiecznej Masz dane równania prostych zawierających ramiona kąta 1. Wybierasz równania dwóch prostych i rozwiązujesz układ równań aby otrzymać współrzędne wierzchołka kąta 2. Na jednym z ramion kąta obierasz sobie punkt D (punkt D obierasz sobie dowolnie na ramieniu kąta aczkolwiek jest to punkt różny od B) 3. Piszesz równanie okręgu o środku w punkcie B i promieniu BD 4. Niech punkt E będzie przecięciem okręgu i prostej zawierającej drugie ramię kąta (to ramie na którym nie leży punkt D) Tutaj rozwiązujesz układ równań w którym jedno równanie jest równaniem okręgu z punktu 3. a drugim równaniem jest równanie ogólne prostej zawierającej drugie ramię kąta W tym punkcie dostaniesz dwa punkty E które dadzą dwie wzajemnie prostopadłe proste dla każdego dzielonego kąta więc musisz poprawnie wybrać punkt E 5. Piszesz równanie prostej przechodzącej przez punkty D oraz E 6. Piszesz równanie prostej prostopadłej do prostej DE oraz przechodzącej przez punkt B Powyższe kroki przeprowadzasz dla dwóch wybranych kątów otrzymując równania dwusiecznych dwóch kątów Rozwiązujesz układ równań i dostajesz współrzędne punktu S będącego środkiem okręgu wpisanego Co do promienia to też można go znaleźć sposobem konstrukcyjnym Piszesz równanie prostej prostopadłej do prostej zawierającej wybrany bok trójkąta i przechodzącej przez środek okręgu wpisanego Rozwiązujesz układ równań i dostajesz punkt F Liczysz odległość SF Tutaj jedyne czego nie napisałem to sposób wyboru punktu E w 4. kroku wyznaczania równania dwusiecznej
6 kwi 19:10
Mariusz: Kotek podejrzanie ładnie wygląda to równanie okręgu Zwykle pierwiastki wychodzą A chichi jak zwykle się mądrzy a nic sensownego nie napisał
6 kwi 19:20
chichi: A co ja jestem maszyna do pisania rozwiązań czy co? Jak będę chciał to napisze rozwiązanie, jak nie to nie...
6 kwi 19:33
Min. Edukacji: Chi Chi dobrze gada
6 kwi 19:54
Mariusz: "Chichi dobrze gada" ta tylko co on takiego napisał co pomogłoby użytkownikowi anonim napisać równanie tego okręgu No tak spamerów takich jak chichi i ten Min. Edukacji nie cenzorują a kerajsa który przynajmniej stara się sensownie odpowiadać już tak To pogarsza jakość tego forum
6 kwi 20:01
janek191: Np. 4 x + 3 y + 23 = 0 x = 4 −−−−−−−−−−−−−− Otrzymujemy: x = 4 y = −13 A=(4. −13) ======== 3 x − 4 y + 36 = 0 x = 4 −−−−−−− Otrzymujemy x = 4 y =12 B = ( 4, 12 ) ========= 3 x − 4y+36 = 0 / * 4 4 x + 3y + 23 = 0 / * 3 −−−−−−−−−−−− 12 x − 16 y + 144 = 0 12 x + 9 y + 69 = 0 −−−−−−−−−−− odejmujemy stronami 25 y = 75 y = 3 ==== więc x = − 8 ========= C = ( − 8, 3) ============= zatem I AB I = 12 − (−13) = 25 I AC I = (−12)2 + 162 = 400 = 20 I BC I = (−12)2 + (−9)2 = 225 = 15
  25 +20 + 15 
p =

= 30
 2 
P = 0,5*20*15 = 150 więc
  P 150 
r =

=

= 5
 p 30 
Niech S = ( a, b) więc odległości od prostych są równe
I 3 a − 4 b + 36 I 

= r = 5
32 +(−4)2 
oraz
I 4 a + 3 b + 23 I 

= r = 5
42 +32 
czyli I 3 a − 4 b + 36 I = 25 I 4 a + 3 b + 23 I = 25 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3a − 4 b = − 11 / * 4 4a + 3 b = 2 / * 3 −−−−−−−−−−−−−−− 12 a − 16 b = − 44 12 a + 9 b = 6 −−−−−−−−−−−− 25 b = 50 b = 2 zatem a = − 1 oraz S = ( − 1, 2) Równanie okręgu wpisanego: ( x + 1)2 = ( y − 2)2 = 52 ======================
6 kwi 20:07
janek191: Poprawka: ( x + 1)2 + ( y − 2)2 = 25
6 kwi 20:12
kotek: rysunek Piszemy równanie dwusiecznej kąta wewnętrznego: d1 : |3x−4y+36|=5|x−4| ⇒ 3x−4y+36= −5x+20 ⇒ y=2x+4 d2 : |4x+3y+23|=5|x−4| ⇒ 4x+3y+23= −5x+20 ⇒ y= −3x−1 S= d1∩d2 : 2x+4= −3x−1 ⇒ x=−1 i y= 2 to S=(−1,2) P=(4,2) r =|SP|= 5 o : (x+1)2+(y−2)2=25 =================
6 kwi 20:26
Mariusz: kotek a dlaczego po opuszczeniu tej wartości bezwzględnej po prawej stronie wziąłeś(aś) wartość z minusem w obydwu przypadkach kotek tak zgadza się ja podałem sposób oparty o konstrukcję dwusiecznej który może i jest dłuższy ale łatwiej na niego wpaść o ile pamiętamy konstrukcję dwusiecznej Kotek mimo iż sposób przez ciebie przedstawiony jest nieco krótszy od sposobu konstrukcyjnego to i tak w nim też musimy wybierać równanie dwusiecznej Jest jednak sposób na równanie dwusiecznej który nie wymaga wyboru jednej z dwóch wzajemnie prostopadłych prostych dla każdego dzielonego kąta
6 kwi 23:14
Mila: rysunek 1) Wykorzystuję prostopadłość prostych: a: 3x−4y+36=0 b: 4x+3y+23=0 k⊥m, n⊥OX 2) Obliczenia u Janka C=(−8,3) , B=(4,12),A=(4,−13) |AC|=20, |BC|=15, |AB|=20 3) a+b=2r+2R 15+20=2r+25 r=5, r⊥n w punkcie styczności S leży na prostej x=−1 4) Kreślę prostą równoległą do AC ( b) odległą od niej o 5. CB[12, 9] |CB|=15
 1 
|CB'|=5 ⇔CB=

*[12,9]=[4,3]
 3 
B'=(−8+4,3+3)=(−4,6) b': 4x+3y+C'=0 i B'∊b'⇔ −16+18+C'=0, C'=(−2) b' : 4x+3y−2=0
 4 2 4 2 
y=−

x+

, y=−

*(−1)+

=2
 3 3 3 3 
S=(−1,2) − punkt przecięcia prostych : x=−1, 4x+3y−2=0 5)Równanie okręgu: (x+1)2+(y−2)2=25 ===============
8 kwi 20:16
Mariusz: Ale to nie będzie ogólne przy danych innych prostych już to nie zadziała Sposób z przecięciem dwusiecznych do wyznaczenia środka jest ogólny ale trzeba odpowiedzieć na pytanie jakie równanie prostej wybrać lub podać sposób na równanie dwusiecznej który daje tylko jedną prostą Zarówno sposób wynikający z konstrukcji dwusiecznej (ten który ja opisałem) jak i sposób polegający na przyrównaniu odległości punktu od obydwu ramion kąta (ten przedstawiony przez Kotek) dają dwie wzajemnie prostopadłe proste dla każdego dzielonego kąta więc trzeba podać jak poprawnie wybrać równanie dwusiecznej albo podać sposób na równanie dwusiecznej który dla każdego dzielonego kąta daje tylko jedną prostą Kotek jakoś nie odpowiedział na pytanie dlaczego akurat taką prostą wybrał −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Inaczej można by skorzystać z tego że szukany okrąg jest styczny do każdego z boków więc mielibyśmy układ trzech równań kwadratowych powstały następująco Piszemy równanie okręgu przyjmując za współrzędne środka i promienia jakieś nieznane wartości Piszemy równanie prostej do której okrąg ma być styczny Wyznaczamy jedną z niewiadomych (x bądź y) z równania prostej i wstawiamy do równania okręgu a następnie liczymy wyróżnik tak powstałego równania Wyróżnik ten przyrównujemy do zera i otrzymujemy równanie kwadratowe Powyższe kroki wykonujemy dla każdej z podanych prostych i dostaniemy układ trzech równań kwadratowych z trzema niewiadomymi
8 kwi 22:20
Mila: Mariusz, w planimetrii nie działa się schematami, wykorzystuje się własności figur. Czasem rozwiązanie jest proste, innym razem skomplikowane. Czasem dużo rachunków , innym razem mało − w zależności od tego co zauważymy w danej chwili.
8 kwi 23:40
chichi: Mariusz działa tylko i wyłącznie schematami...
8 kwi 23:48
Eta:
8 kwi 23:50
chichi: emotka
8 kwi 23:59
Eta: rysunek Jak wyżej C(−8,3) r=|CD|=|DO|=5 i z wektorów CD ⊥pr.CB to → CD= [3,−4] ⇒ D=(−8+3,3−4)= (−5,−1) DO= [4,3] ⇒ O=(−5+4, −1+3) = (−1,2) o: (x+1)2+(y−2)2=25
9 kwi 01:59
Eta: rysunek
9 kwi 02:07
Mariusz: Mnie najbardziej podoba się rozwiązanie użytkownika kotek jednak brakuje mi w nim następującej rzeczy kotek napisał "Piszemy równanie dwusiecznej kąta wewnętrznego: d1 : |3x−4y+36|=5|x−4| ⇒ 3x−4y+36= −5x+20 ⇒ y=2x+4 d2 : |4x+3y+23|=5|x−4| ⇒ 4x+3y+23= −5x+20 ⇒ y= −3x−1" No i skąd wiedział że po opuszczeniu wartości bezwzględnej po prawej stronie równania należy zmienić znak Kotek nie podał kiedy zmieniać znak po opuszczaniu wartości bezwzględnych i to jest wielki minus jego rozwiązania poza tym jest ok Ciekawe czemu uparł się na przyrównanie odległości punktu od ramion kąta Na równanie dwusiecznej jest inny sposób który daje tylko równanie dwusiecznej kąta wewnętrznego
9 kwi 07:09
Mila: Mariusz, były już dwa rozwiązania, ponieważ nie wiedziałeś, którą dwusieczną wybrać to napisałam rozwiązanie bez korzystania z dwusiecznej. W każdym przypadku, możesz uniknąć z równań dwusiecznych ale trochę więcej jest obliczeń. Jeżeli ustalasz długość promienia i dalej szukasz wsp. środka okręgu wpisanego, to masz więcej obliczeń. Przeanalizuj rozwiązanie z 20:26. To nie jest trudne, a sposób jest prosty.
9 kwi 14:42
Mila: Poszukaj wzoru na współrzędne środka okręgu wpisanego w trójkąt, jeśli znasz wsp. wierzchołka Δ. Jest na forum. Długości boków i wsp. wierzchołków Δ są całkowite, 5 minut i masz rozwiązanie.
9 kwi 14:46
kotek: @ Mariusz Ja Twoich "trylogii" na temat rozwiązania banalnego zadania nie czytam bo kotek jest leniwyemotka Narysowałam proste zawierające boki trójkąta i wybrałam równania tych dwusiecznych, które przecinają się we wenętrzu trójkąta i po ptokach Gdybyś uczył w szkole takimi "rozwlekłymi" metodami to lekcja musiałaby trwać co najmniej 180 min Pozdrawiam emotka
9 kwi 14:56
Mariusz: Mila widziałem ten wzór ale koleś podał go bez uzasadnienia Nawet nie wiadomo czy jest prawdziwy Znam sposób na równanie dwusiecznej który daje tylko dwusieczną kąta wewnętrznego i bynajmniej nie poznałem go na forach internetowych Jeżeli chodzi o wybór dwusiecznej dla przedstawionego przeze mnie sposobu bazującego na konstrukcji dwusiecznej to poznałem go na anglojęzycznym forum jednak chciałem abyście wy go podali Kotek bez warunku na wybór dwusiecznej twoje rozwiązanie jest bezużyteczne Można wybrać tę dwusieczną bez rysowania Sposób który podałem może i jest trochę dłuższy od tego co ty podałaś ale łatwo na niego wpaść znając konstrukcję dwusiecznej Programu do rysowania okręgu wpisanego w trójkąt raczej byś nie napisała ani nawet takiego który by wypisywał na ekran to rozwiązanie To zadanie programistyczne też jest banalne ale aby program dobrze działał byś musiała oprogramować sposób na równanie dwusiecznej który daje tylko równanie dwusiecznej kąta wewnętrznego albo przynajmniej oprogramować sposób wyboru dwusiecznej Tak z ciekawości Kotek = Eta ?
9 kwi 17:53
Mila: Mariusz −Napiszę wyprowadzenie wzoru, ale nie dzisiaj.
9 kwi 20:10
Pr713: Przejdź może @Mariusz na inne forum jak tutaj Ci się nudzi
10 kwi 14:59
Mariusz: Powiedział co wiedział (przy czym powiedział to tak dla rymu bo tak stricte powinno być napisał) Mila istnieje sposób na wyprowadzenie tego wzorku na współrzędne środka okręgu wpisanego bez korzystania z równania dwusiecznych Gdybyśmy zmodyfikowali to zadanie w następujący sposób Wyznacz równanie okręgu wpisanego w trójkąt o bokach zawartych w prostych a1x+b1y+c1=0 , a2x+b2y+c2=0, a3x+b3y+c3=0 przy założeniu że te proste są parami nierównoległe to jak byście to zadanie rozwiązali ? Spróbuję teraz napisać dlaczego sposób konstrukcyjny działa Masz dane równania prostych zawierających ramiona kąta Sposób konstrukcyjny wariant I 1. Wybierasz równania dwóch prostych i rozwiązujesz układ równań aby otrzymać współrzędne wierzchołka kąta 2. Na jednym z ramion kąta obierasz sobie punkt D (punkt D obierasz sobie dowolnie na ramieniu kąta aczkolwiek jest to punkt różny od B) 3. Piszesz równanie okręgu o środku w punkcie B i promieniu BD 4. Niech punkt E będzie przecięciem okręgu i prostej zawierającej drugie ramię kąta (to ramie na którym nie leży punkt D) Tutaj rozwiązujesz układ równań w którym jedno równanie jest równaniem okręgu z punktu 3. a drugim równaniem jest równanie ogólne prostej zawierającej drugie ramię kąta W tym punkcie dostaniesz dwa punkty E które dadzą dwie wzajemnie prostopadłe proste dla każdego dzielonego kąta więc musisz poprawnie wybrać punkt E 5. Piszesz równanie prostej przechodzącej przez punkty D oraz E 6. Piszesz równanie prostej prostopadłej do prostej DE oraz przechodzącej przez punkt B Otóż sposób ten działa bo konstruujemy tutaj trójkąt równoramienny w którym prosta prostopadła do prostej zawierającej podstawę tego trójkąta i naprzeciwległy wierzchołek dzieli ten trójkąt równoramienny na dwa przystające trójkąty prostokątne Sposób konstrukcyjny wariant II 1. Wybierasz równania dwóch prostych i rozwiązujesz układ równań aby otrzymać współrzędne wierzchołka kąta 2. Na jednym z ramion kąta obierasz sobie punkt D (punkt D obierasz sobie dowolnie na ramieniu kąta aczkolwiek jest to punkt różny od B) 3. Piszesz równanie okręgu o środku w punkcie B i promieniu BD 4. Niech punkt E będzie przecięciem okręgu i prostej zawierającej drugie ramię kąta (to ramie na którym nie leży punkt D) Tutaj rozwiązujesz układ równań w którym jedno równanie jest równaniem okręgu z punktu 3. a drugim równaniem jest równanie ogólne prostej zawierającej drugie ramię kąta W tym punkcie dostaniesz dwa punkty E Punkt E wybierasz tak aby ∡DEC był kątem wpisanym opartym na tym samym łuku co kąt ∡DBC (przy założeniu że punkt B jest wierzchołkiem dzielonego kąta a punkt D leży na tej samej prostej co A) 5. Piszesz równanie prostej przechodzącej przez punkty D oraz E 6. Piszesz równanie prostej równoległej do DE i przechodzącej przez punkt B Tutaj korzystamy z twierdzenia o kątach wpisanym i środkowym opartych na tym samym łuku Korzystamy też z tego że jeśli prostą przetniemy dwiema równoległymi do siebie prostymi to odpowiednie kąty będą miały równe miary Jeżeli będziemy umieli wybrać punkt E w kroku 4. tak aby ∡DEC był kątem wpisanym opartym na tym samym łuku co kąt ∡DBC to poradzimy sobie zarówno z wariantem I jak i z wariantem II Sposób przedstawiony przez użytkownika Kotek może i jest szybszy ale to czy po opuszczaniu wartości bezwzględnej zmieniamy znak nie jest już takie oczywiste Istnieje jeszcze sposób w którym równanie dwusiecznej otrzymujemy jednoznacznie tzn nie musimy w nim wybierać prostej zawierającej dwusieczną kąta wewnętrznego ale skoro wy nie chcecie go pokazać to i ja go nie pokażę
11 kwi 06:45
Mariusz: Oj tutaj mały błędzik w oznaczeniu kątów otóż Z układu równań w kroku 4. dostajemy dwa punkty E oraz E' I teraz punkt E wybieramy tak aby kąt ∡DEE' był kątem wpisanym opartym na tym samym łuku co kąt środkowy ∡DBE' W wariancie I punkt E odrzucamy a zostawiamy punkt E' a w wariancie II punkt E zostawiamy a odrzucamy punkt E' Kąty ∡DEC oraz ∡DBC mają taką samą miarę co kąty ∡DEE' oraz ∡DBE' ale mogą nie być oparte na tym samym łuku
11 kwi 08:18
pr713: Nie widzisz, że nikogo to nie interesuje?
11 kwi 21:07
pr713: Jeszcze piszesz takie referaty o 6 rano...
11 kwi 21:07
janek191: Pewnie nie może spaćemotka ?
11 kwi 21:08
pr713: Najwidoczniej
11 kwi 21:09
chichi: Nie używaj "" bo jeszcze pomyśli, że to ja mu tu wypominam, ale słusznie mnie również to nie interesuje
11 kwi 21:24
Mariusz: Mila napisała że wyprowadzi ten wzór na środek okręgu wpisanego bez dwusiecznych ale jakoś nie odpowiada ", ale słusznie mnie również to nie interesuje" To po co odpisujesz Zresztą i tak nic sensownego tutaj nie napisałeś Rozwiązanie przedstawione przez Kotek byłoby dobre gdyby pokazała kiedy zmieniać znak przy opuszczaniu wartości bezwzględnej
12 kwi 08:31
Pr713: To czekaj dalej
13 kwi 12:15
anonim123: Skąd u janek191 duże P i obliczenie r?
14 kwi 22:07
anonim123: Już znalazłam na internecie ten wzór
14 kwi 22:28
Mariusz: "To czekaj dalej " No właśnie to pokazuje ile warte są zdania napisane przez Milę anonim to jest wzór na pole powierzchni trójkąta Ten wzór akurat bardzo łatwo wyprowadzić ale oni i tak ci nie napiszą tego bo jedyne co umieją to tylko spamować Jak go wyprowadzić − otóż dzielisz trójkąt na trzy mniejsze w ten sposób aby promień okręgu wpisanego był wysokością każdego z tych trzech mniejszych trójkątów a następnie liczysz sumę tych trzech trójkątów na które podzieliłaś wyjściowy trójkąt
15 kwi 09:44
Mariusz: * sumę pól powierzchni , tego mi tutaj zabrakło
15 kwi 09:46
anonim123: Dziękuję😏
15 kwi 17:32
Mila: rysunek Współrzędne środka okręgu wpisanego w trójkąt o danych wierzchołkach. A=(x1,y1), B=(x2,y2), C=(x3,y3} I=(xs,ys) 1) Współrzędne punktu D=(d1,d2).
BD c 

=

=k
DC b 
 
 c 
x2+

*x3
 b 
 
d1=

 
 c 
1+

 b 
 
 x2b+c*x3 
d1=

 b+c 
 y2*b+cy3 
d2=

 b+c 
2) Współrzędne punktu I=(xs,ys)
AI b+c 

=

=k
ID a 
 
 b+c 
x1+

*d1
 a 
 ax1+(b+c)*d1 
xs=

=

 
 b+c 
1+

 a 
 a+b+c 
 
 x2b+c*x3 
ax1+(b+c)*

 b+c 
 
xs=

 a+b+c 
 ax1+b*x2+c*x3 
xs=

 a+b+c 
 ay1+b*y2+c*y3 
ys=

 a+b+c 
======================
15 kwi 22:29
;):
 AS 
Zastanawiam się skąd się wzięła zależność z 22:28 ( tutaj:

chyba chodziło o AI a nie
 AB 
AS względem oznaczeń) I skąd wiemy że to się równa skali tak samo jak reszta ilorazów? Tak samo nie rozumiem skąd się wzięła zależność 2) z dwusiecznych, bo 1) to z twierdzenia dwusiecznej. Tak samo współrzędna xs = ...
15 kwi 23:49
;): Mogłabyś wytłumaczyć też dlaczego raz piszesz że xs = ...*x2 a potem *d1? Jedno to współrzędna punktu B a drugie to D
16 kwi 00:09
Mila: rysunek Współrzędne środka okręgu wpisanego w trójkąt o danych wierzchołkach. Wiadomości: 1) Podział odcinka AB w danym stosunku: A =(x1, y1) B=(x2, y2) liczba k>0 (dodatnia),
AS 

=k,
SB 
Współrzędne : S(xs,ys) xs = (x1 + k*x2)/(1 + k) ys = (y1+ k*y2)/(1 + k)
16 kwi 00:14
Mila: rysunek 2) a)
BD c 

=

DC b 
b) W ΔADB −BI jest dwusieczną kąta B
 BD DI 
stąd

=

obliczymy BD z ΔBCA z tw (1)
 c AI  
 ca 
BD=

 b+c 
c*a 

b+c 
 DI a DI 

=


=

c AI b+c AI 
AI b+c 

=

ID a 
16 kwi 00:40
;):
 AS AI 
To to okej,

= k, ale dlaczego też

= k jeśli dlatego że patrzymy na mały
 SB ID 
 b+c 
trójkąt BDA i podział AD przez dwusieczną to ok, ale skąd ta proporcja

 a 
16 kwi 00:40
;): Dalej, skąd się bierze zależności na xs? Licznik jest dla mnie w miarę jasny, mianownik nie
16 kwi 00:41
Mila: Może jutro wyjaśnięemotka Dobranoc.
16 kwi 00:43
;):
 ac 
Teraz wszystko rozumiem w twoim poście 00:40 oprócz przejścia BD =

, Akurat piszesz
 ... 
to do czego doszedłem sam 😂
16 kwi 00:48
;): Dobranoc
16 kwi 00:48
;): obliczymy BD z ΔBCA z tw (1) − tutaj dalej za bardzo nie rozumiem skąd − CF jako dwusieczna? Ta skala k to jest stosunek przecięcia się dwusiecznych? Skąd wiemy że jest on równy?
16 kwi 23:50
chichi: A dlaczego piszesz pod innym nickiem?
17 kwi 11:35
;): Czasami tak lubię
17 kwi 17:04
;): Swoją drogą, pewnie sam się podłączasz pod moje pytanie
17 kwi 17:21
circle: Masz narysowane dwusieczne 3 kątów Δ. BE jest dwusieczną kąta B w ΔABC , zatem CI jest dwusieczną kąta B w ΔABD. Z tw. o dwusiecznej kąta mamy :
AB AI 

=

BD ID 
17 kwi 17:28
chichi: Nigdzie się nie podłączam
17 kwi 17:57
Mila: emotka
17 kwi 18:09
Mariusz: Milu chciałbym ci podziękować po pierwsze za to że pokazałaś jak wyprowadzić ten wzorek na współrzędne środka okręgu wpisanego a po wtóre (nawet ważniejsze) za to że dowiodłaś iż dotrzymujesz obietnic − że twoje słowa coś znaczą A ja niepotrzebnie dałem się sprowokować tym osobom co nic nie wnieśli do tematu i stąd zbyt pochopny osąd Wszystkiego najlepszego
17 kwi 18:16
Mila: emotka Wybaczam.
17 kwi 18:23
;):
 ac 
@circle napisałeś dosłownie to samo co Mila, a skąd się wzięła zależność BD =

.
 b+c 
 ID BD BD c 
Mamy na razie

=

oraz

=

. Miałeś na myśli z dwusiecznych BI
 AI c DC b 
i CI? Jak możesz to rozpisz, no i jeszcze dlaczego w xs w mianowniku jest 1+k
18 kwi 08:48
Mariusz: 1. Wybierasz równania dwóch prostych i rozwiązujesz układ równań aby otrzymać współrzędne wierzchołka kąta 2. Na jednym z ramion kąta obierasz sobie punkt D (punkt D obierasz sobie dowolnie na ramieniu kąta aczkolwiek jest to punkt różny od B) 3. Piszesz równanie okręgu o środku w punkcie B i promieniu BD 4. Niech punkt E będzie przecięciem okręgu i prostej zawierającej drugie ramię kąta (to ramie na którym nie leży punkt D) Tutaj rozwiązujesz układ równań w którym jedno równanie jest równaniem okręgu z punktu 3. a drugim równaniem jest równanie ogólne prostej zawierającej drugie ramię kąta W tym punkcie dostaniesz dwa punkty E które dadzą dwie wzajemnie prostopadłe proste dla każdego dzielonego kąta więc musisz poprawnie wybrać punkt E 5. Piszesz równanie prostej przechodzącej przez punkty D oraz E 6. Piszesz równanie prostej prostopadłej do prostej DE oraz przechodzącej przez punkt B Jeżeli chodzi o powyższy sposób konstrukcyjny znajdowania równania dwusiecznej to sam pomysł z trójkątem równoramiennym dzielonym na dwa przystające trójkąty prostokątne jest dobry Problemem jest to że do układu równań z kroku 4. wziąłem równanie prostej a ramię kąta jest półprostą i stąd jedno dodatkowe równanie Gdybyśmy znaleźli inny sposób na uzyskanie trójkąta równoramiennego niż rozwiązanie tego układu równań z okręgiem i prostą to moglibyśmy dostać równanie dwusiecznej tylko kąta wewnętrznego Czego możemy użyć aby znaleźć współrzędne wierzchołków tego trójkąta równoramiennego ? Wierzchołki te powinny leżeć na ramionach kąta więc układ równań z okręgiem i prostą tutaj nie pasuje
18 kwi 15:10
Mila: rysunek 1) W ΔABC: Z tw. o dwusiecznej kąta A
c e 

=

i e+f=a
b f 
c e 

=

b f 
 e*b 
cf=eb⇔ f=

 c 
 e*b 
e+

=a
 c 
 b 
e*(1+

)=a
 c 
 c+b 
e*

=a
 c 
 c 
e=a*

 b+c 
 ac 
e=

 b+c 
2) W ΔABD: Z tw. o dwusiecznej kąta B
c AI 

=

e ID 
c AI 

=

ac 

b+c 
 ID 
 b+c AI 
c*

=

 ac ID 
AI b+c 

=

=k w takim stosunku jest podzielony odcinek AD
ID a 
3) Dalej z wzoru na współrzędne I(xs,ys) A=(x1,y1), D=(d1,d2)
 
 b+c 
x1+

d1
 a 
 
xs=

⇔ mnożę licznik i mianownik przez a
 
 b+c 
1+

 a 
 
 ax1+(b+c)*d1 
xs=

 a+b+c 
dalej wiadomo? Mam nadzieję, że nie ma literówek.
18 kwi 17:38
Mariusz: Co do równania dwusiecznej to problemów z wyborem równania nie będzie jeżeli do znalezienia wierzchołków trójkąta równoramiennego dzielonego na dwa przystające trójkąty prostokątne użyjemy wektorów Mila całkiem niezły sposób pokazujący że do znalezienia współrzędnych środka okręgu wpisanego nie trzeba znać równań dwusiecznych
18 kwi 18:28
:) : Mila, już zrozumiałem prawie wszystko oprócz "wzoru" na xs . Rozumiem że w liczniku mamy x1 + k*d1,
 AI 
bo

= k ⇒ AI = k*ID, tak? Ale mianownika kompletnie
 ID 
19 kwi 12:19
:) : "dalej wiadomo?" − tak emotka
19 kwi 12:19
:): Odnośnie tego wzoru na xs, jeśli mamy AS /SD = 3 = k oraz xA = 1, xD = 4 ( już wiemy że xs = 3) To ze wzoru mamy xs = (1+3*4)/(1+3) = 13/4 a nie 3
19 kwi 12:48
:): Dobra usuń Mila moje posty oprócz drugiego, już ogarnąłem, a żeby nie było bałaganu, xs = 3,25 Wszystko jasne dzięki <3
19 kwi 13:06
daras: @Mila usuń wszystkie posty od początku tego forum i... postaw go na nowo emotka co Ty na to?
19 kwi 14:40
:): Miałem na myśli 3 posty...
19 kwi 16:06
Mila: Ad 16:06 musisz napisać z której godziny usunąć wpisy, w tym wątku jest taki bałagan, że mogłabym usunąć nie to, co chciałbyś. daras lubię Twoje poczucie humoru emotka
19 kwi 16:59
:): Jak chcesz to proszę usuń np ostatnie 5
19 kwi 17:11
:):
 BD 
Mam tylko jeszcze pytanie odnośnie tego czy na pewno

= k? 15 kwietnia 22:29
 DC 
 AI 
Natomiast odnośnie 18 kwietnia 17:38

że to równa się k to okej, bo takie daliśmy
 ID 
założenie, że AD jest podzielony w skali k, ale co do BD i DC nie mogę znaleźć uzasadnienia
19 kwi 17:16
:): Czy tam po prostu niepotrzebnie to dopisałaś? Bo w sumie to że BD do DC jeśli by się równało skali k to i tak to chyba nie jest przydatne
19 kwi 17:18
Mila: ad. 17:18 Potrzebne w dowodzie do ustalenia współrzędnych punktu D, które wykorzystuje się do ustalenia współrzędnych środka okręgu wpisanego w podany trójkąt.
19 kwi 22:30
Mariusz: A przede wszystkim usuń darasa albo pokaż choć jeden wątek w którym pomógł
19 kwi 23:52
daras: @ Mariuszku take it easy ! zawsze jesteś niesprawiedliwy, to pewnie wina twojego ego lepiej załóż okulary
20 kwi 08:49
kerajs: ''Mariusz: (...) pokaż choć jeden wątek w którym pomógł'' Zdefiniuj co to znaczy ''pomógł'', a ja wskażę wątek.
20 kwi 14:07
Mariusz: Milu dobrze że pokazałaś jak znaleźć ten środek okręgu Uniezależniłaś w ten sposób rozwiązanie od danych konkretnych równań prostych tzn rozwiązanie będzie nadal poprawne gdy zmienimy równania tych prostych (byleby nie były parami równoległe) Rozwiązanie użytkownika kotek jest niepełne bo nie chciała odpowiedzieć nam na pytanie kiedy zmieniać znak przy opuszczaniu wartości bezwzględnych w równaniu dwusiecznej (Jeżeli wykorzystamy ten sam pomysł co w podejściu konstrukcyjnym ale rachunki będziemy wykonywać na wektorach to nie będzie problemów z wyborem równania dwusiecznej)
20 kwi 15:36
:): @Mila ad 22:30 To skąd wiemy że punkt D dzieli odcinek AC w takim samym stosunku jak punkt I odcinek AD?
20 kwi 18:41
:):
 c e 
Przecież jeśli

=

= k
 b f 
 c b AI c 
To cf = be, ale

=

=

, a

≠ k
 e f ID e 
20 kwi 18:45
:): Czy to jest aby na pewno podział w tej samej skali k? Czy nie są to dwie różne skale k1 i k2?
20 kwi 18:46
Mariusz: Milu podpowiedziałabyś jak uprościć rozwiązanie następującego układu równań (z samym rozwiązaniem nie powinno być problemu jeśli znamy podstawy rachunku macierzowego − wyznaczniki lub macierz odwrotna i mnożenie) ((xA − xB)b − (xA − xC)c)x − ((yB − yA)b − (yC − yA)c)y = xA((xA − xB)b − (xA − xC)c) − yA((yB − yA)b − (yC − yA)c) ((xA − xB)a + (xB − xC)c)x − ((yB − yA)a + (yC − yB)c)y = xB((xA − xB)a + (xB − xC)c) − yB((yB − yA)a + (yC − yB)c) Powyższe równania otrzymałem ze sposobu konstrukcji dwusiecznej ale nie mam pomysłu na uproszczenie rozwiązania tego układu Jeżeli wklepiecie sobie te równania do Geogebry to z dokładnością do błędu numerycznego pokaże wam że te równania rzeczywiście są równaniami dwusiecznych (kąta przy wierzchołku A oraz kąta przy wierzchołku B)
4 maj 15:52