matematykaszkolna.pl
monotonicznosc ciagu Aleksandra: Zbadaj czy nieskończony ciąg (an) o wzorze ogólnym an=n2−8n jest rosnący, czy malejący.
5 kwi 11:33
janek191: Oblicz an+1 − an
5 kwi 11:53
janek191: NIE jest rosnący i nie jest malejący, natomiast dla n ≥ 4 jest rosnący.
5 kwi 11:59
janek191: an+1 − an = (n+1)2 − 8*(n +1) − ( n2 − 8 n) = n2 + 2 n +1 − 8 n− 8 − n2 + 8 n = 2 n − 7 2 n − 7 > 0 dla n > 3,5
5 kwi 12:08