matematykaszkolna.pl
Wyliczenie prawdopodobieństwa zdarzeń Asiula: Rozważamy dwukrotny rzut symetryczną kostką do gry. Określono następujące zdarzenia: A− w drugim rzucie wypadną 2 oczka B− suma oczek w obu rzutach wynosi co najwyżej 5 oczek. Proszę obliczyć: P(A), P(B), P(A∩B), P(A∪B), P(B/A). Czy zdarzenia A i B są niezależne? Ktoś pomoże?
4 kwi 23:45
I'm back: P(A) = 1/6
 10 
P(B) =

 36 
 3 
P(AnB) =

 36 
 13 
P(AuB) =

 36 
 7 
P(B/A) = P(B) − P(AnB) =

 36 
5 kwi 01:01
I'm back: A niezależność sobie sprawdz
5 kwi 01:02
Asiula: Dziękuję
5 kwi 06:59