matematykaszkolna.pl
Funkcja trygonometryczna Andrzej: Podaj własności i narysuj wykres f(x)=Isin2xI−sin2x
4 kwi 20:16
kotek: rysunek dla sin(2x)≥0 f(x)= sin(2x)−sin(2x)= 0 dla sin(2x)<0 f(x)= −2sin(2x) i teraz podaj własności..............
4 kwi 20:24
Andrzej: Mógłbyś bardziej to rozpisać ?
4 kwi 21:03