matematykaszkolna.pl
układ współrzędnych kraskwy: Punkty A(2,b+1) i B(a−1, −6) są symetryczne względem osi OX układu współrzędnych, gdy: a) a=−1 i b=−7 b) a=3 i b=5 c) a=−1 i b=5 d) a=3 i b=−7
4 kwi 19:00
chichi: a − 1 = 2 ∧ b + 1 = 6
4 kwi 19:03
kraskwy: dziękuję bardzo!
4 kwi 19:06