matematykaszkolna.pl
Wyznacz wartość parametru A: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x2 +3x + (2−m)/(m−3) = 0 ma dwa różne rozwiązania spełniajace warunek x13 + x23 > −9
4 kwi 17:48
wredulus_pospolitus:
 2−m 
to jest x2 + 3x +

= 0
 m−3 
4 kwi 17:50
wredulus_pospolitus: zauważ, że: x13 + x23 = (x1 + x2)(x12 − x1x2 + x22) = (x1 + x2)( (x1 + x2)2 − 3x1x2) wzory Viete'a się kłaniają pamiętaj o warunku Δ ≥ 0 (ewentualnie Δ>0) oraz m ≠ 3
4 kwi 17:52
Mariusz: Lewa strona tego warunku jest funkcją symetryczną ale aby skorzystać ze wzorów Vieta trzeba tę funkcję symetryczną wyrazić za pomocą funkcji symetrycznych podstawowych Jako że występująca tutaj funkcja symetryczna jest sumą jednakowych potęg to można ją wyrazić za pomocą funkcji symetrycznych podstawowych korzystając z wzorów Newtona
4 kwi 17:59
chichi: @wredulus "dwa różne rozwiązania" jaka Δ ≥ 0
4 kwi 18:02
A: Zadanie rozwiązałem, ale wynik wyszedł bardzo nietypowy dlatego chciałem go zweryfikować. Wyszło mi m∊(8/3,35/13)
4 kwi 18:11
wredulus_pospolitus: @chichi −−− standardowo, nie czytałem treści zadania
4 kwi 18:17
wredulus_pospolitus: to skoro rozwiązałeś to POKAŻ OBLICZENIA Aż taki problem napisać: "słuchajcie, rozwiązałem to zadanie, ale nie jestem pewien wyniku ... poniżej podaję rozwiązanie, proszę aby ktoś na to spojrzał" Aż tak trudno napisać coś takiego?
4 kwi 18:18