matematykaszkolna.pl
. lemao123: Napisz równanie prostej zawierającej cięciwę o długości 5√2 okręgu opisanego równaniem x2+y2=25 i przechodzącej przez punkt A=(3,4).
4 kwi 14:46
wredulus_pospolitus: Zauważ, że cięciwa to będzie podstawa trójkąta równoramiennego, o ramionach równych r=5. Związku z tym kąt przy wierzchołku (czyli przy środku okręgu) będzie równy 90o. 1) Prowadzisz prostą: środek okręgu − punkt A 2) Prowadzisz prostopadłą do (1), przechodzą przez środek okręgu 3) Sprawdzasz gdzie prosta (2) przecina się z okręgiem −−− masz dwa punkty B i B' 4) Wyznaczasz równania prostych przechodzących przez punkty A i B oraz A i B' koooniec
4 kwi 15:18
chichi: Inaczej: (1) Punkt A należy do prostej zawierającą cięciwę, uzależnij równanie prostej od 'a'
 52 
(2) Zauważ, że mamy trójkąt 45o,45o,90o, bo przyprostokątna dłg.

, a
 2 
przeciwprostokątna dłg. 5
 52 
(3) Odległość środka okręgu punktu (0,0) od prostej ... to

− równanie z 'a'
 2 
4 kwi 15:22