matematykaszkolna.pl
równanie różniczkowe 2 rzędu Julekcaesar: Znajdź rozwiązane tych równania z zadanymi warunkami początkowymi: x2(1−ln(x))y''+xy'−y=0 y(1) = 2, y'(1) = 1 Wiem, że trzeba podstawić y=eu Tylko średnio mi wychodzi. Bardzo proszę o pomoc.
4 kwi 03:43
Mariusz: Zobacz na dwa ostatnie wyrazy Z tego można wnieść że y=x jest całką szczególną równania i obniżyć rząd równania chyba że to podstawienie miałeś narzucone treścią zadania x2(1−ln(x))y''+xy'−y=0 y=x∫u(x)dx y' = ∫u(x)dx+xu(x) y'' = u(x)+u(x)+xu'(x) y''=2u(x)+xu'(x) (x2(1−ln(x)))(2u(x)+xu'(x))+x(∫u(x)dx+xu(x))−x∫u(x)dx=0 x3(1−ln(x))u'+2x2(1−ln(x))u+x∫u(x)dx+x2u−x∫u(x)dx=0 x3(1−ln(x))u'+2x2(1−ln(x))u+x2u=0 x3(1−ln(x))u'+x2(2−2ln(x)+1)u=0 x3(1−ln(x))u'+x2(3−2ln(x))u=0 x3(1−ln(x))u'=−x2(3−2ln(x))u
u' −x2(3−2ln(x)) 

=

u x3(1−ln(x)) 
du 2ln(x)−3 

=−

dx
u x(ln(x)−1) 
 2ln(x)−3 
∫−

dx
 x(ln(x)−1) 
t=ln(x)−1
 1 
dt=

dx
 x 
 2ln(x)−2−1 
∫−

dx=
 x(ln(x)−1) 
 2t−1 
−∫

dt
 t 
 1 
−∫(2−

)dt
 t 
=−2t+ln(t) ln(|u|)=−2ln(x)+2+ln(ln(x)−1)+K1 |u|=eK1e−2ln(x)e2eln(ln(x)−1) u=±eK1e−2ln(x)e2eln(ln(x)−1)
 ln(x)−1 
u=K2

 x2 
 ln(x)−1 
y=x∫K2

dx
 x2 
 ln(x)−1 
y=K2x∫

dx
 x2 
 ln(x)−1 1 1 1 

dx=−

(ln(x)−1)−∫(−

)

dx
 x2 x x x 
 ln(x)−1 ln(x)−1 1 

dx=−

+∫

dx
 x2 x x2 
 ln(x)−1 ln(x) 1 1 

dx=−

+


+K3
 x2 x x x 
 ln(x)−1 ln(x) 

dx=−

+K3
 x2 x 
 ln(x) 
y=K2x(−

+K3)
 x 
y=−K2ln(x)+K2K3x y=C1ln(x)+C2x
 C1 
y'=

+C2
 x 
C2=2 C1+C2=1 C2=2 C1+2=1 C1=−1 y=−ln(x)+2x −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− To był mój pierwszy pomysł gdy zobaczyłem równanie a jeszcze nie przeczytałem dokładnie całego zadania Tym podstawieniem sobie skomplikujesz obliczenia bo sprowadzisz równanie do równania Riccatiego a takie równanie bez całki szczególnej trudno by ci było rozwiązać Co więcej całkę szczególną równania Riccatiego akurat tutaj trudniej znaleźć Obstawiam jednak że jeśli już zasugerowali podstawienie to chcieli ci pokazać jak dokonywać zamiany zmiennej niezależnej i podstawienie miało wyglądać tak jak w przypadku równania Eulera czyli x=et
4 kwi 07:16
Mariusz: x2(1−ln(x))y''+xy'−y=0 y=eu y'=euu' y'' = (euu')u'+euu'' y'' = eu(u''+(u')2) eux2(1−ln(x))(u''+(u')2)+xeuu'−eu=0 eu(x2(1−ln(x))u''+(u')2+xu' − 1)=0 x2(1−ln(x))u''+(u')2+xu' − 1=0 u'=w x2(1−ln(x))w'+x2(1−ln(x))w2+xw − 1=0
 1 
Teraz zauważmy że w1=

będzie całką szczególną
 x 
 1 1 1 
x2(1−ln(x))(−

)+x2(1−ln(x))

+x

−1=0
 x2 x2 x 
−(1−ln(x))+(1−ln(x))+1−1=0 −1+ln(x)+1−ln(x)+1−1=0 0=0 Jako że równanie Bernoulliego jak i liniowe pierwszego rzędu całkuje się tymi samymi metodami (uzmiennianie stałej , czynnik całkujący) to teraz możesz podstawić :
 1 
w =

+ z
 x 
Aby otrzymać równanie Bernoulliego
 1 1 
w =

+

 x z 
Aby otrzymać równanie liniowe niejednorodne pierwszego rzędu
4 kwi 07:51
Mariusz: x2(1−ln(x))y''+xy'−y=0 Gdybyśmy chcieli zamienić zmienną niezależną to otrzymalibyśmy równanie x=et
dx 

=et
dt 
dy dy dt 

=

*

dx dt dx 
dy dy 

=

e−t
dx dt 
 dy dy 
x

=

e−tet
 dx dt 
 dy dy 
x

=

 dx dt 
d2y d dy 

=

(

)
dx2 dx dx 
d2y d dy dt dt 

=

(

*

)

dx2 dt dt dx dx 
d2y d dy 

=

(

e−t)e−t
dx2 dt dt 
d2y d2y dy 

=(

e−t

e−t)e−t
dx2 dt2 dt 
d2y d2y dy 

=(


)e−2t
dx2 dt2 dt 
 d2y d2y dy 
x2

=(


)e−2te2t
 dx2 dt2 dt 
 d2y d2y dy 
x2

=(


)
 dx2 dt2 dt 
 d2y dy dy 
(1−t)(


)+

−y=0
 dt2 dt dt 
 d2y dy dy 
(1−t)

− (1−t)

+

−y=0
 dt2 dt dt 
 d2y dy dy dy 
(1−t)


+ t

+

−y=0
 dt2 dt dt dt 
 d2y dy 
(1−t)

+ t

− y = 0
 dt2 dt 
Czyli zamiana zmiennej niezależnej niewiele dała Pozbyliśmy się w ten sposób logarytmów co może ułatwić całkowanie szeregiem potęgowym Wg mnie w tym równaniu najlepiej od razu zgadnąć całkę szczególną którą tutaj dość łatwo zauważyć i od razu obniżać rząd równania
4 kwi 09:50
Julekcaesar: Dzięki, mi osobiście najbardziej podchodzi chyba metoda z wykładu z podstawieniem. Już widzę, gdzie miałem błąd.
4 kwi 15:53
Julekcaesar: Jeszcze pytanie odnośnie metody ze sprowadzeniem do równania bernoulliego, co to z?
4 kwi 18:09
Mariusz: Serio podstawialiście aby uzyskać równanie Riccatiego ? Jak dla mnie jest to metoda dość skomplikowana choć okazało się że i tak tutaj nie było aż tak trudno zgadnąć całkę szczególną Co do redukcji równania drugiego rzędu do równania Riccatiego to ja jakiś czas temu bawiłem się w taki sposób y''+p(x)y'+q(x)y=0 y''=−p(x)y'−q(x)y | : y
y'' y' (y')2 

=−p(x)

−q(x) | −

y y y2 
y'' (y')2 (y')2 y' 


=−

−p(x)

−q(x)
y y2 y2 y 
y''*y − y'*y' (y')2 y' 

=−

−p(x)

−q(x)
y2 y2 y 
 y' y' y' 
(

)' = −(

)2−p(x)

−q(x)
 y y y 
 y' 1 
Niech (

) =

 y u 
 u' 1 1 

=−

−p(x)

−q(x)
 u2 u2 u 
y' 1 

=

y u 
u' = q(x)u2+p(x)u+1
 y 
y' =

 u 
I mamy układ równań z których jedno jest równaniem Riccatiego a drugie równaniem o rozdzielonych zmiennych
4 kwi 18:20
Mariusz: "Jeszcze pytanie odnośnie metody ze sprowadzeniem do równania bernoulliego, co to z?" z to nowa zmienna zależna (zależna od x) Jak chcesz to możesz ją sobie nazwać inaczej
 1 
a podstawienie w =

+z , sprowadzające to równanie do równania Bernoulliego
 x 
to jeden ze sposobów na równanie Riccatiego jako że równanie Bernoulliego można całkować tymi samymi metodami Metoda uzmienniania stałej dla równania Bernoulliego się nie różni od metody uzmienniania stałej dla niejednorodnego równania liniowego ale czynnik całkujący w przypadku równania Bernoulliego jest o rozdzielonych zmiennych Dla równania Bernoulliego postaci y'+p(x)y=q(x)yr czynnik całkujący jest postaci μ(x,y)=exp((1−r)∫p(x)dx)y−r
4 kwi 18:32
Julekcaesar: Powiem tak, zastanawiam się czy to równanie w ogóle powinno być w tym zadaniu. Z całą resztą w ogóle nie było problemu. Nawet nie wiem co to równanie riccatiego. Układów równań też nie było i nie będzie. Jedynie mnie zastanawia, że w skrypcie wykładu jest mowa o podstawieniu ale może przekopiowane było z wydziału matematyki, raz się już zdarzyło. .
4 kwi 18:35
Mariusz: A podstawienie obniżające rząd równania mieliście ? Tak by było najłatwiej to równanie rozwiązać Równanie Riccatiego jest to równanie postaci y'=p(x)y2+q(x)y+r(x) Można je sprowadzić do postaci kanonicznej , wtedy będzie ono wyglądać tak y'=±y2+R(x) Gdy mamy daną całkę szczególną lub gdy całkę szczególną łatwo znaleźć to możemy to równanie rozwiązać sprowadzając je do równania Bernoulliego bądź liniowego niejednorodnego pierwszego rzędu Załóżmy że y1 spełnia nasze równanie Riccatiego mamy więc y1'=p(x)y12+q(x)y1+r(x) y'=p(x)y2+q(x)y+r(x) Odejmijmy stronami pierwsze równanie od drugiego y'−y1'=p(x)y2−p(x)y12+q(x)y−q(x)y1+r(x)−r(x) y'−y1'=p(x)(y2−y12)+q(x)(y−y1) y'−y1'=p(x)(y−y1)(y+y1)+q(x)(y−y1) y'−y1'=p(x)(y−y1)((y−y1)+2y1)+q(x)(y−y1) y'−y1'=p(x)(y−y1)2+2p(x)y1(y−y1)+q(x)(y−y1) y'−y1'=(2p(x)y1+q(x))(y−y1)+p(x)(y−y1)2 Niech u=y−y1 mamy wówczas u'=(2p(x)y1+q(x))u+p(x)u2 u'−(2p(x)y1+q(x))u=p(x)u2 a to jest już równaniem Bernoulliego Jeżeli równanie Riccatiego jest postaci y'=ay2+bxr gdzie a , b oraz r są stałe to takie równanie jest nazywane specjalnym równaniem Riccatiego i przy pewnym warunku na r istnieją podstawienia sprowadzające to równanie do jednego z równań które łatwiej się całkuje Gdy nie będziesz miał danej całki szczególnej albo będzie ją trudno zgadnąć to takie równanie może być trudne do rozwiązania W takim przypadku sprowadza się je do równania liniowego drugiego rzędu i sprawdza się czy w tym równaniu całka szczególna nie jest łatwiejsza do odgadnięcia Jeśli nie jest to zostaje wtedy całkowanie szeregiem potęgowym czy metoda Frobeniusa która jest z tym całkowaniem szeregiem potęgowym związana
4 kwi 19:26
Julekcaesar: Tak wygląda całe polecenie. W pierwszym podpuncie (to jest drugi) nie miałem problemu żeby rozwiązać czyste równanie. Ale widzę, że chyba te warunki dodatkowe są tutaj potrzebne. Sprawdzić, która z podanych par tworzy układ fundamentalny na zadanym przedziale. Znaleźć rozwiązania tych równań z zadanymi warunkami początkowymi y1(x) = ln x, y(x) = x, (0, e), x2(1−ln(x))y''+xy'−y=0
4 kwi 20:32
Julekcaesar: Właśnie mi jedna osoba podesłała jak to zrobić... Cały dzień wyważałem taranem otwarte drzwi.
4 kwi 22:37
Mariusz: Wydaje mi się że trzeba tutaj sprawdzić czy podane całki szczególne spełniają równanie wstawiając je do równania i pokazać wrońskianem że są te całki szczególne są niezależne
5 kwi 00:01