matematykaszkolna.pl
Pierwszy wyraz ciągu Matma: Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 8,a suma sześciu początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 28.Oblicz różnice tego ciągu.
3 kwi 19:58
I'm back:
 a1 + a6 2a1 + 5r 
S6 =

*6 =

*6 = 28
 2 2 
Stad r =...
3 kwi 20:40