matematykaszkolna.pl
Dane są Matma: Dane są dwa okręgi o środkach S1, S2 i promieniach r1=2, r2 = 6 Okręgi te są wewnętrznie styczne gdy |S1S2| równa się A.4 B.2 C.3 D.8
3 kwi 18:33
getin: A. 4 Warunek styczności wewnętrznej to |S1S2|=|r1−r2|
3 kwi 18:57